Świętojańska 38/9, 81-372 Gdynia

Fałszywe zenanie świadka stanowiące realizacje prawa do obrony nie stanowi przestępstwa.

Artykuły