Fałszywe zenanie świadka stanowiące realizacje prawa do obrony nie stanowi przestępstwa.

Artykuły