Świętojańska 38/9, 81-372 Gdynia

Dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą.

Artykuły