Wysoki WIBOR w Santander Bank Polska S.A. lub Santander Consumer Bank S.A. – i co dalej? 

Nieustające podwyżki stóp procentowych, sprawiły, że niejednemu Kredytobiorcy, rata kredytu hipotecznego wzrosła ponad dwukrotnie, w stosunku do raty, na którą pierwotnie umówił się z Bankiem. Efekt? 

Zdecydowana większość Kredytobiorców, ma spore problemy ze spłacaniem swoich zobowiązań, których wysokość, z uwagi na chwiejność stawki WIBOR, nie jest do przewidzenia.

W szczególności, że wraz ze wzrostem wskaźnika WIBOR, ulega zmianie wysokość odsetek, zaś część kapitałowa roszczenia, pozostaje bez zmian. 

Skutkiem tego, jest nieustanny wzrost zobowiązania oraz raty kredytu, pomimo jego systematycznego spłacenia. Ale zacznijmy od początku. 

Kredyty hipoteczne udzielane są statystycznie na okres 25-35 lat. W zdecydowanej większości, kredyt przekracza kwotę 500.000 zł i spłacany jest w ratach.

Na ratę składa się kapitał tj. wartość udzielonego kredytu oraz odsetki, czyli koszt, po którym Bank zdecydował się udzielić Kredytobiorcy kredytu hipotecznego. 

Na samą zaś ratę odsetkową składa się WIBOR oraz marża banku. I o ile marża banku jest Kredytobiorcom doskonale znana, albowiem jest to jedyna stała kredytu, to już sam mechanizm ustalania WIBOR owiany jest tajemnicą. 

WIBOR w Santander Bank Polska S.A. lub Santander Consumer Bank S.A.

Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank S.A. najczęściej oferowane są Umowy Kredytu Hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem, które dostępne jest w 3 wariantach:

– oprocentowanie 1 M – wysokość WIBOR-u jest aktualizowana co 1 miesiąc,

– oprocentowanie 2M – wysokość WIBOR-u jest aktualizowana co 2 miesiące,

– oprocentowanie 6 M – wysokość WIBOR-u jest aktualizowana co 6 miesięcy. 

Termin zmiany oprocentowania był zaś zależy od oferty Banku, która nie podlegała indywidualnej negocjacji Kredytobiorcy. 

Kredyt w Santander Bank Polska S.A. lub Santander Consumer Bank S.A.- co Kredytobiorca może zyskać?

W pozwach WIBOR -owych wybieramy pomiędzy, dwoma najkorzystniejszymi roszczeniami. 

W pierwszej kolejności możemy żądać unieważnienia całości umowy kredytowej, wówczas taką umowę uznaję się za niezawartą. 

W drugiej możliwości, mamy żądanie oparte na eliminacji wskaźnika WIBOR i ustalenia wysokości raty wyłącznie w oparciu o marże Banku. Roszczenie takie zbiega się często z żądaniem zapłaty kwot, które Kredytobiorcy uiścili w związku z nienależnym WIBOR-em. 

Niezależnie od powyższego, istnieje również możliwość dokonania zabezpieczenia roszczenia, które polega na tym, że Kredytobiorca na czas trwania postępowania, zobowiązany będzie do uiszczania płatności odsetkowej części raty wyłącznie w oparciu o marże Banku. Takie rozstrzygnięcie zależy oczywiście od oceny przedstawionych argumentów przez sąd rozstrzygający sprawę. 

Santander Bank Polska S.A. lub Santander Consumer Bank S.A. – które roszczenie wybrać? 

Swoje działania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Z uwagi na zawieranie umów kredytowych w różnych okresach, nie istnieje wzorowy model roszczenia, który w pełni sprosta wymaganiom każdego Kredytobiorcy. 

Po dokonaniu analizy umowy, każdemu z Państwa proponujemy rozwiązanie szyte na miarę potrzeb, które w sposób kompleksowy zapewnia ochronę Państwa praw.