Zespół Kancelarii GRUBE osiągnął kolejny sukces w sprawie pracowniczej. Klientem Kancelarii był długoletni pracownik Starostwa Powiatowego w województwie Pomorskim.  Chociaż staż tego pracownika można liczyć w dekadach, to pracodawca nie podjął się głębszej analizy problemu, w miejsce czego sięgnął po rozwiązanie ostateczne i złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Jako przyczynę pracodawca wskazał nieostre pojęcie „utraty zaufania”. Klauzula ta nacechowana jest subiektywnym odczuciem pracodawcy do pracownika, jednakże uzasadnienie rozwiązania stosunku pracy wymaga obiektywnych przesłanek.

Pracodawca uzasadniając powody „utraty zaufania” do pracownika wskazał na liczne, w jego ocenie, budzące wątpliwości sytuacje. W tym celu wytknięto wszystkie najdrobniejsze niedopatrzenia pracownika w jego długoletniej karierze zawodowej, nawet te, które wynikały z nieprawidłowej organizacji zakładu pracy. Chociaż powodów do zwolnienia, w ocenie pracodawcy, nie było mało, to na samym początku należało zwalczyć te, które stanowiły jedynie wzmocnienie argumentacji, a miały miejsce nawet kilka lat przed złożeniem wypowiedzenia. Główna przyczyna uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę jako samoistna nie spotkała się z aprobatą sądu orzekającego w sprawie. 

Ostatecznie sprawa zakończyła się dla pracownika pomyślnie i mógł on wrócić do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.