Kradzież środków z kont bankowych podczas transakcji zakupu lub sprzedaży to jedna z najbardziej popularnych form oszustwa internetowego. Tym razem na koncie naszego zespołu możemy odnotować kolejny sukces w procesie odzyskiwania skradzionych środków pieniężnych. 

Nasz Klient otrzymał na platformie zakupowej Vinted.pl wiadomość od użytkownika zawierającą prośbę o podanie adresu e-mail celem dokończenia transakcji. Następnie przesłano korespondencje z informacją o sprzedawanym przedmiocie wraz z linkiem odsyłającym do strony, gdzie należało zalogować się do bankowości elektronicznej w celu weryfikacji. Dalszy zbieg zdarzeń i wykonywanych czynności doprowadził do utraty oszczędności z rachunku bankowego. 

Zespół Kancelarii reprezentował Klienta w sporze z bankiem. Po przeprowadzeniu analizy sytuacji prawnej Klienta — na skutek podjętych czynności – bank zwrócił całą kwotę pobraną z rachunku bankowego Naszego Klienta. 

Sprawę prowadzili radca prawny Barbara Urwentowicz-Krogulec oraz adwokat Bartosz Grube.