Z ogromną radością możemy zakomunikować, że po pięcioletnim procesie z powodzeniem zakończyliśmy sprawę Klientki naszej Kancelarii w sprawie przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Sprawa, która rozpoczęła się wydaniem odmownej decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w roku 2017 i oddaleniem odwołania przez Sąd I instancji znalazła swój finał przed Sądem Najwyższym.

Ostatecznie – po zakończeniu postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym — w obrocie prawnym obowiązuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 listopada 2021 roku, którym Sąd II instancji — na skutek apelacji prawników naszej Kancelarii — zmienił wyrok Sadu I instancji oraz przyznał Klientce naszej Kancelarii prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy za okres ponad 4 lat.

We wszystkich instancjach Klientkę naszej kancelarii reprezentowali radca prawny Mateusz Buczkowski oraz adwokat Bartosz Grube.

Sygn. akt Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: III AUa 169/20
Sygn. akt: Sądu Najwyższego II USK 117/22