Czy można polubownie rozwiązać spór pomiędzy mieszkańcami a właścicielami lokali usługowych, których funkcjonowanie zakłóca ciszę? Kiedy uciążliwe sąsiedztwo może trafić na salę sądową? Czy zmiana adresu zamieszkania to jedyna opcja, by cieszyć się spokojem?

“Zdarza się, że takie spory trafiają na salę sądową, ale wszystko zależy od tego, jaki jest status prawny lokalu. Jeżeli mówimy o lokalu, który znajduje się w ramach wspólnoty mieszkaniowej, wspólnota jest uprawniona do tego, żeby w sytuacji uciążliwego korzystania z lokalu odczuwalnego przez pozostałe lokale w ramach wspólnoty mieszkaniowej, podjąć uchwałę o wystąpieniu na drogę postępowania sądowego i przed sądem domagać się sprzedaży licytacyjnej takiego lokalu. Częściej jednak mieszkańcy starają się między sobą dogadać”.

Zachęcamy do wysłuchania komentarza Bartosza Grube w audycji Nowy Świat po południu:

https://nowyswiat.online/podcasty/nowy-swiat-po-poludniu-27092023