22 września 2023 roku w życie weszła nowelizacja art. 4772 § 2 k.p.c. Zgodnie z nią pracodawca ma obowiązek przywrócenia zwolnionego pracownika do pracy do czasu, aż zapadnie prawomocny wyrok w jego sprawie. Pracownicy widzą w tym rozwiązaniu środek zaradczy na ciągnące się latami postępowania. Pracodawcy zaś są zgodni, że to nie oni powinni ponosić koszty niewydolności sądów.

Bartosz Grube w artykule “Pracodawcy nie chcą płacić za sądy” opublikowanym na łamach Dziennika Gazety Prawnej zwraca uwagę, że ustawodawca przewidział co prawda możliwość oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, jeśli roszczenie jest oczywiście bezzasadne, jednak ocena ta ma następować jeszcze przed przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Nie można więc wykluczyć, że w praktyce odmowa udzielenia zabezpieczenia będzie występowała niezwykle rzadko.

Kto skorzysta z nowego prawa? Zachęcamy do lektury całego artykułu na stronie:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/9302349,szef-przywroci-do-pracy-zwolnionego-pracownika-kto-skorzysta-z-nowego.html