Komentarz dla portalu Money.pl w sprawie zmian w przepisach wynikających z KPO.

 

Jednym z „kamieni milowych” zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy, a zaakceptowanym przez Komisję Europejską jest objęcie umów cywilnoprawnych również składką chorobową. Wyłączone spod pełnego oskładkowania mają zostać umowy zawierane z uczniami szkół średnich i studentami do 26 roku życia.

Komentarza dla portalu Money.pl w sprawie zmian w przepisach wynikających z KPO udzielił adwokat Bartosz Grube. “Już wcześniej przymierzano się do tego, aby oskładkować umowy o dzieło. Jednak w tym wypadku główny problem polega na tym, że trudno jest przypisać składkę do określonego okresu. Umowy o dzieło są tzw. umowami rezultatu, trwają do określonego momentu, czyli wykonania umowy. Trudność objęcia ich ubezpieczeniem pojawia się także w momencie, gdy okaże się, że wykonawca nie zdąży z oddaniem dzieła na czas. Obecnie nie ma więc skutecznej możliwości objęcia ubezpieczeniem tego typu umów – wyjaśnia adwokat Bartosz Grube.

Zachęcamy do lektury artykułu w portalu Money.pl.