Czy  kontakt telefoniczny pracodawcy z pracownikiem poza godzinami pracy oraz w okresie urlopu lub zwolnienia jest zgodny z prawem? Kiedy pracodawca może z czystym sumieniem zadzwonić do pracownika po godzinach pracy, a kiedy narusza prawo do wypoczynku? 

Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań udzielił Jakub Nowosielski na antenie Popołudniówki w Radio 357.

Co do zasady, szef nie ma prawa kontaktować się z pracownikiem poza godzinami pracy. Są oczywiście od tego wyjątki, takie jak na przykład polecenie pracownikowi pozostawania na dyżurze, bądź też praca w godzinach nadliczbowych. Natomiast zawsze musi to następować w przypadkach określonych przez prawo. Nie może być tak, że pracodawca jako regułę będzie traktował to, że może zawracać pracownikowi głowę poza ustalonym czasem pracy pracownika.

Jak kwestię kontaktu z pracownikiem poza godzinami pracy reguluje prawo? Czy ewentualne formy kontaktu powinny być uregulowane np. w umowie o pracę? Czy pracownik może nie wyrazić zgody na kontakt z pracodawcą poza pracą?

Serdecznie zachęcamy do odsłuchania całej rozmowy z 9 lutego. 

https://radio357.pl/podcasty/audycje/popoudniowka-357/