Niechciane telefony od telemarketerów potrafią wyprowadzić z równowagi, szczególnie gdy ich liczba w ciągu dnia zakłóca wykonywanie codziennych obowiązków. Skąd call center ma dostęp do naszego numeru? Co zrobić, by skutecznie pozbyć się uporczywych połączeń?

Komentarza dla Wyborcza.biz udzielił w tej sprawie Mateusz Buczkowski:

W przypadku niechcianego połączenia telefonicznego z ofertą handlową (telemarketing) należy pamiętać o przepisach RODO oraz przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Przepisy RODO w jasny i zrozumiały sposób stanowią w jakich sytuacjach i na jakich zasadach określony podmiot może przetwarzać nasze dane osoby. Numer telefonu mieście się w zakresie pojęcia danych osobowych. Punktem wyjściowym dla administratora danych osobowych na gruncie RODO stanowi wymóg uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgody indywidualnej pochodzącej do osoby, której dane dotyczą.

Najczęściej podmiotu inicjujący taki kontakt nie posiadają zgody osoby, do której dzwonią, a tym samym nie mają podstawy do przetwarzania danych osobowych tej osoby. Wykorzystując często nie do końca legalną praktykę podmiotów zajmujących się marketingiem telefonicznym, warto już na początku rozmowy ustalić administratora danych osobowych. Ustalenie administratora danych osobowych pozwoli nam, nawet podczas tej pierwszej rozmowy, skorzystać z prawa bycia zapomnianym, co uchroni nas przed kolejnymi niechcianymi połączeniami. Prawo bycia zapomnianym stanowi uprawnienie do żądania usunięcia naszych danych osobowych z bazy danych administratora.

Niezależnie od przepisów RODO w polskim systemie prawnym funkcjonuje ustawa Prawo telekomunikacyjne. Przepisy tej ustawy w sposób jasny zakazują marketingu bezpośredniego, jeśli odbiorca końcowy nie wyrazi na to zgody, przy czym zgoda winna zostać wyrażona uprzednio, czyli przed nawiązaniem połączenia.

Wyżej opisana ustawa zakazuje również stosowania automatycznych systemów wywołujących numer dla celów marketingu bezpośredniego, co sprawia, że powołanie się przez telemarketera na losowe wybieranie numeru nie usprawiedliwia zasadności połączenia. Świadczy natomiast o jego bezprawności i może być dodatkowych argumentem dla zaniechania dalszych kontaktów marketingowych.

Zachęcamy do lektury całego artykułu na stronie Wyborcza.biz

https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,30019267,byly-telemarketer-wyjawil-metode-jak-pozbyc-sie-telefonow-nie.html#wyborcza-no-paylock