Katar, gorączka, osłabienie — sezon grypowy dotyka zarówno dorosłych, jak i najmłodszych. Czy przedszkola oraz żłobki mogą odmówić przyjęcia do placówki przeziębionego dziecka? Jak kwestię pobytu chorego dziecka w przedszkolu regulują przepisy prawa?

Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań udzielił Bartosz Grube ponownie goszcząc na kanapach Dzień Dobry TVN:

Zdecydowanie inaczej wygląda to w przypadku placówek publicznych a prywatnych. Placówkom publicznym jest zdecydowanie ciężej, ponieważ żadne przepisy […] nie wprowadzają takich regulacji, nie ma żadnego przepisu, który pozwoliłyby nauczycielowi nie przyjąć dziecka do żłobka bądź do przedszkola . […] Żłobek prywatny może odmówić przyjęcia dziecka w sytuacjach występowania choroby, pod warunkiem zawarcia w umowie, bądź regulaminie odpowiednich zapisów. W przypadku placówek publicznych ta kwestia nie jest uregulowana prawnie. Pewne wytyczne mogą wynikać ze statutu i odpowiedź na to pytanie, będzie zależna od jego treści.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy na stronie:

https://dziendobry.tvn.pl/parenting/czy-zlobek-moze-odmowic-przyjecia-chorego-dziecka-przepisy-prawa-st7518857 

Chore dziecko w przedszkolu - jak regulują tę kwestię przepisy?