,,Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki” – to stare powiedzenie jest dowodem na to, że ptaki nie znają się ani trochę na zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw. Takie podmioty są powszechne na rynku i prowadzenie działalności w ich obrębie ma mnóstwo plusów. W dzisiejszym wpisie opowiemy jak stworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i jakie ma ona zalety

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? 

Spółki handlowe, czyli takie działające na rynku, dzielimy na osobowe i kapitałowe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do tych drugich. Ma ona osobowość prawną, więc może samodzielnie kształtować swoją sytuację i stosunki – zawiązywać umowy, rozporządzać kapitałem itd. Mogą ją założyć i osoby fizyczne i prawne w każdym dopuszczalnym celu. Może ją zawiązać jeden lub większa ilość wspólników. 

Uwaga – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może założyć samodzielnie kolejnego takiego tworu.

Etapy powstawania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Najpierw należy ustalić kto będzie wchodził w skład zarządu spółki. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy spółki. Trzeba to zrobić w formie aktu notarialnego. Można też wykorzystać wzorzec umowy w rządowym portalu S24. Umowa musi określać nazwę (czyli firmę) spółki, wysokość kapitału zakładowego, przedmiot działalności, liczbę udziałów i czas jej trwania. 

Wspólnicy muszą wnieść kapitał zakładowy, który zgodnie z art. 154 KSH wynosi minimum 5000 zł. Wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. 

Z chwilą zawarcia umowy powstaje tzw. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Taka spółka trwa do momentu jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli do KRSu. 

Kolejnym krokiem jest więc wpis spółki do systemu KRS. 

Z dniem 1 lipca 2021 roku spółkę z o.o. można zarejestrować wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrzone przez sąd. 

Zgodnie z art. 6942 KPC, do rejestracji ma dojść w sądzie rejonowym (w wydziale gospodarczym) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub wpisaną w rejestrze siedzibę podmiotu. 

W przypadku spółki zawiązanej przed notariuszem, wniosek należy złożyć w systemie PRS oraz podpisać za pomocą profilu zaufanego. Koszt to 600 zł, z czego 500 zł to opłata sądowa, a 100 zł kosztuje opłata za obowiązkową publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). 

Do wniosku należy dołączyć m. in.: 

 • akt założycielski spółki (umowę spółki), 
 • akt powołania zarządu, 
 • oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego, 
 • listę wspólników, listę członków zarządu wraz ze zgodą na objęcie funkcji (choć zgoda nie zawsze będzie wymagana), 
 • potwierdzenia uiszczenia opłat za rejestracje, 
 • oświadczenia dotyczące adresów członków zarządu, 
 • listę osób uprawnionych do powołania zarządu,
 • ewentualne oświadczenie o statusie cudzoziemca. 

Spółka z o.o. zyskuje osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu. 

Podatki w spółce z o.o. 

Spółka z o.o. płaci podatek CIT od zysku w wysokości 19% (lub 9% w przypadku obniżonej stawki). Oblicza się go na podstawie dochodu. 

Jakie są zalety prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? 

Działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie ze sobą wiele korzyści. Wśród najważniejszych z nich możemy wymienić: 

 • ograniczoną odpowiedzialność – wspólnicy odpowiadają (głównie za długi) do wartości wkładów, jakie wnieśli do spółki, 
 • zysk spółki – wspólnicy mają prawo do udziału w zyskach wynikających z rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczonych do podziału uchwałą,
 • cel spółki – możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w każdym dopuszczalnym prawnie celu,  
 • niskie koszty założenia i rejestracji.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i dalsze jej funkcjonowanie wymaga jednak odpowiedniej wiedzy. Warto w tym aspekcie skorzystać z doświadczenia zaufanego partnera. Kancelaria GRUBE świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców. 

Autor: Barbara Urwentowicz – radca prawny