Zaznacz stronę

suitcase57 Zakres usług

Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz pozostałymi instytucjami i podmiotami na terenie całej Polski.

Prawo Karne

Zobacz więcej

Prawo Medyczne

Zobacz więcej

Prawo Cywilne

Zobacz więcej

Prawo Rodzinne

Zobacz więcej

Prawo Spadkowe

Zobacz więcej

Prawo Pracy

Zobacz więcej

Odszkodowania

Zobacz więcej

Obsługa prawna firm

Zobacz więcej

Prawo karne

Prawo karne – Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych, skarbowych oraz wykroczeń. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego, obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym wszystkich instancji, reprezentację w postępowaniu wykonawczym oraz reprezentowanie interesów pokrzywdzonych -występowanie w charakterze oskarżycieli posiłkowych i/lub prywatnych na każdym etapie postępowań

Prawo cywilne

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego polegająca na zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych czy też sporządzani pism procesowych na zlecenie klientów bądź doradztwie prawnym w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego

Prawo spadkowe

Kancelaria oferuje profesjonalna pomoc w zakresie prawa spadkowego, w tym w szczególności w zakresie reprezentacji w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących dziedziczenia oraz działów spadku

Prawo zobowiązań

Zespół kancelarii oferuje pomoc w zakresie prowadzenia sporów związanych ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi, zarówno na etapie postępowania sądowego jak i pozasądowego, dochodzenia wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z umów, jak również w zakresie sporządzania oraz negocjowania treści umów i porozumień

Prawo medyczne, błędy medyczne

Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną w sprawach dotyczących zagadnień odpowiedzialności karnej i cywilnej za błędy w sztuce lekarskiej

Odszkodowania

Oferujemy Państwu pomoc prawną w sprawach o odszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Oferujemy również pomoc prawną w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółek

Obsługa korporacyjna firm

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego, w zakresie przekształceń i podziału spółek, ich łączenia oraz likwidacji, w tym również pełną obsługę organów tych podmiotów tj. zarządów, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy

Prawo pracy

Oferujemy Państwu doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym prawem pracy. Nasza oferta skierowana jest zarówno do pracowników, jak i pracodawców

Prawo administracyjne

Oferujemy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, spraw dotyczących ważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz oferujemy usługi reprezentacji w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej jak również przed sądami administracyjnymi na każdym ich etapie

Prawo rodzinne

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego obejmującą doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sprawach m. in. o rozwód, alimenty, ustalenia miejsca pobytu dziecka, ustalenia kontaktów z małoletnim, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.