Metody działania oszustów postępują wraz z rozwojem rynku. Ofiar ich ataków jest coraz więcej. Wśród oszustów coraz większą popularnością cieszy się wyłudzenie kredytu czy pożyczki na inną osobę, posługując się jej danymi osobowymi. W dzisiejszych czasach kredytu udziela się w mniej skomplikowany sposób, niż miało to miejsce jeszcze parę lat temu. Instytucje kredytowe swoje formalne wymagania względem kredytobiorcy ograniczają do minimum. W jaki sposób działają oszuści i jak możemy się przed tym ochronić ? 

Zgodnie z art. 297 §  1 k.k. kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi — kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Do najpopularniejszych form działania oszustów zaliczamy: 

  • wyłudzenie kredytu/pożyczki za pośrednictwem Internetu, 
  • wyłudzenie kredytu/pożyczki na cudze dane osobowe (PESEL, dowód osobisty), 
  • wyłudzenie kredytu/pożyczki na tzw. słupa. 

Do wzięcia kredytu czy pożyczki na inną osobę w niektórych przypadkach wystarczy numer PESEL. Dalsze ustalenie przez oszustów pozostałych danych osobowych nie stanowi już większego problemu. Kredytowi oszuści wykorzystują ,,momenty” oraz niejako niewiedzę pokrzywdzonych. Podszywają się pod różne osoby lub instytucję, nagabują pod byle pretekstem, tak abyśmy tylko podali wrażliwe dla nas informacje. Często równie dochodzi do fizycznej kradzieży. W sytuacji, kiedy ktoś dokona kradzieży torebki z dokumentami albo telefonu – nie ciężko oszustowi wykorzystać nasze dane do swojego przestępczego przedsięwzięcia. Udzielenie kredytu czy pożyczki to chwila. Zanim zdążymy zgłosić przestępstwo na Policji oszust może już dysponować naszymi danymi i zaciągnąć w naszym imieniu zobowiązanie finansowe. Na przestrzeni ostatnich lat rozwinęły się ,,pożyczki online” czy ,,kredyty gotówkowe online” – w tych przypadkach nie ma wymogu fizycznej obecności w placówce. 

Każdą kradzież naszych danych niezwłocznie należy zgłosić do organów ścigania. Należy również zawiadomić Banki i wszelkie inne powiązane instytucję. W przypadku kradzieży czy zguby dowodu osobistego konieczne jest jego zastrzeżenie w Internecie oraz wyrobienie nowego dokumentu tożsamości. Warto podjąć również odpowiednie kroki prawne i skorzystać z pomocy profesjonalistów. Kancelaria GRUBE świadczy kompleksowe usługi w powyższym zakresie.