Za nami kolejna wygrana Kancelarii w sprawie dotyczącej kredytów frankowych. W dniu 29 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział I Cywilny uwzględnił powództwo Klienta naszej kancelarii o unieważnienie aneksów do umów kredytowych zawartych z Kredyt Bank S.A (obecnie Santander Bank Polska S.A.), na podstawie których dokonano przewalutowania kredytu uprzednio zawartego w polskich złotych na kredyt w walucie CHF. Zakres żądania obiegał nieco od standardowych żądań zgłaszanych w sprawach dotyczących kredytów frankowych, albowiem obejmował unieważnienie aneksów do umowy kredytowej. 

Pozew w sprawie skierowany został do Sądu Okręgowego w Gdańsku w styczniu 2021 roku, a rozstrzygnięcie zapadło po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy. W toku postępowania 

Sąd I instancji nie uwzględnił wniosków pozwanego Banku o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania pytań skierowanych do TSUE .

Wyrok w sprawie jest nieprawomocny.

Klienta w sprawie reprezentowali radca prawny Mateusz Buczkowski oraz adwokat Bartosz Grube.  

Sygn. akt: I C 268/21