Zespół prawników naszej Kancelarii w licznych postępowaniach reprezentuje osoby poszkodowane w sprawach cyberbezpieczeństwa i oszustw internetowych.  

Jednym z coraz powszechniejszych mechanizmów stosowanych w sieci jest wyprowadzanie środków z rachunków bankowych pokrzywdzonych przy użyciu aplikacji AnyDesk. W kolejnej ze spraw prowadzonych przez naszą Kancelarie, w której reprezentujemy interesy pokrzywdzonej, dzięki szybkiej reakcji i sprawnemu działaniu udało się odzyskać kwotę ponad 50.000 złotych, która została pobrana bez wiedzy i zgody naszej Klientki z jej rachunku bankowego, przy użyciu aplikacji do zdalnego sterowania systemem operacyjnym. 

Tym razem ponownie kluczem do sukcesu okazała się sprawna reakcji i wypracowane przez nasz zespół mechanizmy pomocy ofiarom oszustw internetowych. Choć postępowanie karne w sprawie nadal prowadzone będzie w kierunku próby ustalenia danych sprawcy, to zniwelowanie negatywnych konsekwencji finansowych całego zdarzenia pozwala naszej Klientce ze spokojem oczekiwać na dalsze wyniki postępowania karnego. Podobnie jak w innych tego typu sprawach, nasz zespół pomógł również zabezpieczyć interesy Klienta na wypadek, gdyby sprawcy próbowali wykorzystać pozyskane dane w przyszłości.

W postępowaniu Klientkę naszej Kancelarii reprezentuje adw. Bartosz Grube.  

Więcej na temat przypadków oszustw przy użyciu aplikacji AnyDesk można zaleźć w jednym z naszych artykułów.