Ochrona danych osobowych czy innych danych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania firmy, to nie tylko kwestia wdrożenia procedur, ale także ich stałego monitorowania i dostosowywania do nowych zagrożeń.

Bartosz Grube w artykule dla Rzeczpospolita  podkreśla:

“Ten trzyetapowy proces powinien obejmować jeszcze audyt stanu aktualnego sprzed rozpoczęcia prac nad stworzeniem regulacji wewnętrznych oraz następujący na samym końcu etap ich właściwego wdrożenia, rozumianego jako należyte przeszkolenie personelu”.

Procedury ochrony danych obejmują nie tylko aspekty cyberbezpieczeństwa, ale również zarządzanie dostępem do danych przechowywanych w formie papierowej lub na nośnikach danych.

Warto zwrócić uwagę na sytuacje, które mogą wskazywać na potrzebę lepszej kontroli zabezpieczeń.

Przykładowo, jeśli w firmie ma miejsce próba uzyskania dostępu do danych, do których dana osoba nie posiadała wcześniej dostępu, sytuacja ta powinna budzić wątpliwości. Takie przypadki należy dokładnie analizować, ponieważ często zdarza się, że raz przyznany dostęp nie jest później ograniczany, a nierzadko nawet błahe powody są uznawane za wystarczające do uzyskania dostępu do danych.

Adwokat zauważa, że:

“Przedsiębiorca, który nie chce zaprzepaścić nakładów pracy i środków finansowych poczynionych na stworzenie właściwych procedur wewnętrznych, powinien się również skupić na monitorowaniu stanu zabezpieczeń po ich wdrożeniu.”

Stworzenie wewnętrznego systemu zgłaszania incydentów w obszarze bezpieczeństwa danych lub wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za ten obszar jest nieodzownym elementem skutecznej ochrony.

Dodatkowo, regularne szkolenia pracowników są kolejnym kluczowym elementem w minimalizowaniu ryzyka utraty danych. Jest to szczególnie istotne ze względu na ciągłe zmiany w metodach stosowanych zarówno w cyberbezpieczeństwie, jak i w innych technikach pozyskiwania danych.

Jednym z kluczowych działań w zakresie ochrony danych w firmie jest także regularne przeprowadzanie audytów.

W praktyce, odnotowanie incydentu związanego z bezpieczeństwem danych lub zmiana w sposobach nielegalnego pozyskiwania danych powinny wskazywać na potrzebę wykonania lub aktualizacji audytu. Podobnie jest w przypadku istotnych zmian w przepisach prawnych – wówczas audyt może okazać się konieczny.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kompleksowym podejściu do ochrony danych w firmie?

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.