Zaznacz stronę

Sprawy o wydanie dziecka uprowadzonego za granicę

Sprawy o wydanie dziecka uprowadzonego za granicę są bardzo trudne, zwłaszcza w sytuacji, w której dziecko zostało wywiezione przez drugiego rodzica posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej, a w rezultacie prawo do współdecydowania o miejscu jego pobytu. Spór między rodzicami co do miejsca pobytu dziecka rozstrzyga sąd, kierując się prawem określanym jako prawo rodzinne, chyba że już wcześniej zostało wydane orzeczenie w tej sprawie, a dziecko zostało wywiezione za granicę i jest tam przetrzymywane nielegalnie lub nie zostało oddane w pieczę rodzicowi bądź ustanowionemu opiekunowi prawnemu po zakończeniu rozprawy sądowej.

Konwencja haska a sprowadzenie dziecka uprowadzonego

Konwencja haska znajduje zastosowanie nie tylko w kwestiach regulowanych prawem rodzinnym. Z jej praw mogą skorzystać wszyscy rodzice, których dzieci zostały bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane za granicą, niekoniecznie przez drugiego rodzica.

Na potrzeby konwencji haskiej bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie definiuje się jako sytuację, w której dziecko jest zabierane do państwa, w którym nie mieszka na stałe. Pobyt ten musi naruszać wolę osoby posiadającej władzę rodzicielską.

Obsługa prawna spraw o wydanie dziecka uprowadzonego za granicę

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube od lat z sukcesami obsługuje sprawy o wydanie dzieci uprowadzonych za granicę. W zależności od sytuacji korzystamy ze wszystkich dostępnych narzędzi prawnych, aby szybko i bezpiecznie sprowadzić uprowadzone dziecko do domu.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju