Zaznacz stronę

Sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

Zaprzeczenie i uznanie ojcostwa

Polskie prawo przewiduje trzy sposoby powstania stosunku prawnego ojcostwa. To:

  • urodzenie się w trakcie obowiązywania domniemania ojcostwa męża matki,
  • uznanie ojcostwa,
  • ustalenie ojcostwa w wyniki orzeczenia sądu.

Wszystkie powyższe sposoby wykluczają się wzajemnie, co oznacza, że ojcostwo jest ustalane w kolejny sposób dopiero wówczas, gdy doszło do zakwestionowania ojcostwa stwierdzonego wcześniej. Warto przy tym pamiętać, że w prawie rodzinnym istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki dziecka, o ile dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa, o ile w tym czasie matka nie zawarła drugiego małżeństwa. Wówczas domniemywa się, że ojcem dziecka jest drugi mąż.

Zaprzeczenie macierzyństwa

Zaprzeczenie macierzyństwa, to wykazanie, że w akcie urodzenia dziecka jako matka wpisana jest kobieta, która dziecka nie urodziła. Z pozwem o zaprzeczenie macierzyństwa może wystąpić:

  • kobieta wpisana w akcie urodzenia jako matka,
  • rzeczywista matka dziecka,
  • mężczyzna, którego ojcostwo ustalono z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako matka.

Obsługa prawna spraw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

Jako Zespół Adwokatów – wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów z zakresu prawa rodzinnego zapewniamy Państwu profesjonalną pomoc w sprawach wynikających z kwestii ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa. Wyróżnia nas wysoka kultura osobista, co przekłada się na podejmowanie działań z poszanowaniem praw i godności wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju