Zaznacz stronę

Sprawy o unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa to instytucja prawa rodzinnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa małżeństwo może zostać unieważnione wyłącznie wyrokiem sądu. Dopóki wyrok nie stanie się prawomocny, małżeństwo zawarte wbrew zakazowi istnieje i korzysta z pełnej ochrony prawnej. Jednocześnie w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie ich wzajemnych stosunków majątkowych stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie określone w prawie rodzinnym.

Małżeństwo może zostać unieważnione ze względu na przeszkody małżeńskie, wady oświadczenia woli oraz niedostatki pełnomocnictwa.

Do przeszkód małżeńskich zalicza się odpowiednio:

 • wiek,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • chorobę psychiczną,
 • bigamię,
 • pokrewieństwo i powinowactwo w linii prostej,
 • przysposobienie.

Do wad oświadczenia woli zalicza się odpowiednio:

 • brak świadomości,
 • błąd co do tożsamości drugiej osoby,
 • wymuszenie.

Do niedostatków pełnomocnictwa zalicza się odpowiednio:

 • brak zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika
 • pełnomocnictwo nieważne
 • pełnomocnictwo skutecznie odwołane.

Obsługa spraw o unieważnienie małżeństwa

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube zapewnia kompleksową obsługę prawną kwestii związanych ze sprawami o unieważnienie małżeństwa i wynikającymi z tego faktu kwestiami związanymi z opieką oraz świadczeniami na rzecz wspólnych małoletnich dzieci oraz wzajemnych stosunków majątkowych. Jednocześnie Klientom zainteresowanym unieważnieniem małżeństwa kościelnego oferujemy wsparcie w zakresie uzyskania powyższego, zapewniając fachową pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta
i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju