Sprawy o unieważnienie małżeństwa

przejdź niżej

Małżeństwo może zostać unieważnione ze względu na przeszkody małżeńskie, wady oświadczenia woli oraz niedostatki pełnomocnictwa.

Do przeszkód małżeńskich zalicza się odpowiednio:

  • wiek,
  • ubezwłasnowolnienie całkowite,
  • chorobę psychiczną,
  • bigamię,
  • pokrewieństwo i powinowactwo w linii prostej,
  • przysposobienie.

Do wad oświadczenia woli zalicza się odpowiednio:

  • brak świadomości,
  • błąd co do tożsamości drugiej osoby,
  • wymuszenie.
Skontaktuj się

Obsługa spraw o unieważnienie małżeństwa

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną kwestii związanych ze sprawami o unieważnienie małżeństwa i wynikającymi z tego faktu kwestiami związanymi z opieką oraz świadczeniami na rzecz wspólnych małoletnich dzieci oraz wzajemnych stosunków majątkowych. Jednocześnie Klientom zainteresowanym unieważnieniem małżeństwa kościelnego oferujemy wsparcie w zakresie uzyskania powyższego, zapewniając fachową pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps