Zaznacz stronę

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

 Ubezwłasnowolnienie to instytucja prawna mająca na celu ochronę osób, które z różnych względów nie są w stanie samodzielnie w sposób racjonalny kierować swoim postępowaniem. Polski system prawny przewiduje dwie formy ubezwłasnowolnienia – ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe.

Przesłanki do ubezwłasnowolnienia całkowitego zostały opisane art. 13 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Ubezwłasnowolnienie całkowite wiąże się z koniecznością ustanowienia dla osoby ubezwłasnowolnionej opieki, chyba że pozostaje ona jeszcze pod władzą rodzicielską.

Do zadań opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej zalicza się:

  • sprawowanie pieczy nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
  • zarządzanie jej majątkiem,
  • reprezentowanie jej wobec osób trzecich.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie

Katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe został zawarty w art. 545 k.p.c.

Uprawnieni do złożenia powyższego wniosku są:

  • małżonek osoby, której dotyczy wniosek,
  • krewni w linii prostej oraz rodzeństwo osoby, której dotyczy wniosek,
  • przedstawiciel ustawowy osoby, której dotyczy wniosek.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie – doradztwo i obsługa prawna

Jako Zespół wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów z zakresu prawa rodzinnego oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Doradzamy i zapewniamy reprezentację procesową. Pomagamy również w ustaleniu występowania przesłanek prawnych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie. Siedziba Kancelarii Adwokackiej Bartosza Grube mieści się w Gdyni. Zapraszamy do kontaktu.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju