Zaznacz stronę

Sprawy o separację

Separacja to faktyczny lub formalny stan w małżeństwie, który polega na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. 

Istotą separacji formalnej w Polsce jest uchylenie wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński oraz bez zniesienia niektórych obowiązków ich wiążących, jak na przykład obowiązku wzajemnej pomocy.

Przebieg sprawy o separację

Separację można uzyskać w trybie nieprocesowym lub w normalnym procesie. W obu trybach do uzyskania orzeczenia o separacji niezbędne jest wykazanie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego definiowanego jako więź na płaszczyznach: uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.

Co ważne z perspektywy małżonków wnioskujących o separację, sąd nie orzeknie separacji jeśli na jej skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeśli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Obsługa spraw o separację

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube oferuje kompleksową obsługę prawną i doradczą w sprawach o separację. Obsługujemy sprawy prawa rodzinnego toczące się w trybie nieprocesowym i procesowym. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących kwestii formalnych związanych ze złożeniem wniosku o separację zachęcamy do kontaktu.

Nasz Zespół odpowie na wszystkie pytania, a w razie potrzeby zapewni pomoc na płaszczyźnie formalnej.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta
i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju