Sprawy o separację

przejdź niżej

Istotą separacji formalnej w Polsce jest uchylenie wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński oraz bez zniesienia niektórych obowiązków ich wiążących, jak na przykład obowiązku wzajemnej pomocy.

Przebieg sprawy o separację

Separację można uzyskać w trybie nieprocesowym lub w normalnym procesie. W obu trybach do uzyskania orzeczenia o separacji niezbędne jest wykazanie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego definiowanego jako więź na płaszczyznach: uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.

Co ważne z perspektywy małżonków wnioskujących o separację, sąd nie orzeknie separacji jeśli na jej skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeśli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Skontaktuj się

Obsługa spraw o separację

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną i doradczą w sprawach o separację. Obsługujemy sprawy prawa rodzinnego toczące się w trybie nieprocesowym i procesowym. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących kwestii formalnych związanych ze złożeniem wniosku o separację zachęcamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps