Sprawy o podział majątku

przejdź niżej

Do przedmiotów majątkowych, które podlegają podziałowi zalicza się przede wszystkim:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku bankowym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

Podziałem majątku objęte są również nieruchomości i wartościowe ruchomości, jak np. samochody. Małżonkowie mogą w sposób polubowny podzielić majątek. Sprawy o podział majątku powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem rodzinnym. Na taki krok najlepiej zdecydować się jeszcze przed rozwodem, a rozdzielność majątkową sporządzić w formie aktu notarialnego oraz umowy podziału majątku. Sporządzenie obu dokumentów należy powierzyć notariuszowi.

W sytuacji, w której małżonkowie nie potrafią się porozumieć w kwestii podziału majątku sprawa musi trafić do sądu. Postępowania sądowe o podział majątku są najczęściej bardzo czasochłonne, gdyż wymagają przeprowadzenia długiej procedury i często powołania biegłych. Warto przy tym pamiętać, że w wyniku sądowego podziału majątku dotychczasowy majątek małżonków wcale nie musi być podzielony równo.

Skontaktuj się

Obsługa prawna spraw o podział majątku

Kancelaria GRUBE oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc w zakresie spraw o podział majątku. Zapewniamy pomoc doradczą i prawną, w tym zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych. Działamy na terenie Trójmiasta i okolic. Podejmujemy się obsługi spraw na etapie przedprocesowym oraz spraw będących już w toku, każdorazowo działając w najlepszym interesie naszego Klienta. Prowadzimy doradztwo również na etapie prowadzonych rokowań zmierzających do polubownego podziału majątku.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps