Prawa pacjenta

przejdź niżej

Jedną z nich jest Kancelaria Grube, która  zapewnia kompleksową obsługę prawną w sytuacjach, w których doszło do naruszenia prawa pacjenta do:

 • świadczeń zdrowotnych,
 • wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
 • informacji,
 • wyrażenia zgody/odmowy na udzielenie świadczenia zdrowotnego,
 • tajemnicy informacji z nim związanych,
 • poszanowaniem intymności i godności pacjenta,
 • dokumentacji medycznej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • skargi.

Przykłady naruszeń praw pacjenta:

 • niezapewnienie wystarczającej liczby personelu,
 • niezapewnienie dostatecznej jakości opieki medycznej,
 • niezapewnienie odpowiednich usług pielęgniarskich,
 • odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego,
 • izolowanie pacjenta bez odpowiedniej przyczyny,
 • nietraktowanie pacjenta z godnością lub szacunkiem.
Skontaktuj się

Prawa pacjenta a obsługa prawna

Jednocześnie zajmujemy się kompleksową obsługą prawną postępowań dotyczących zagadnień odpowiedzialności za błędy medyczne. Każdorazowo działamy z poszanowaniem obowiązujących norm prawa i w najlepszym interesie Klientów. Obok pomocy prawnej oferujemy również usługi doradcze w zakresie prawa medycznego.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps