Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych