Reprezentacja w sprawach sądowych wynikających z umów cywilnoprawnych

przejdź niżej

W ramach oferowanej pomocy prawnej reprezentujemy Klientów w sprawach m.in.:

  • dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia,
  • dotyczących czynów niedozwolonych,
  • o niewykonanie zobowiązań,
  • dotyczących potrąceń,
  • wynikających z podpisanych umów cywilnych.
Skontaktuj się

Ze względu na złożony charakter umów cywilnoprawnych oraz ich skutki prawne reprezentacja Klienta w sprawach sądowych wynikających ze zobowiązań cywilnoprawnych wymaga bardzo dobrej znajomości wszystkich gałęzi prawa cywilnego.

Zajmujemy się obsługą prawną i reprezentacją procesową Klientów w całym szeregu postępowań cywilnoprawnych, w szczególności w:

  • sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym oraz jego instytucjami (m.in.: zasiedzeniem, ochroną własności, podziałem majątku, ustaleniem służebności przesyłu i wielu innych),
  • sprawach związanych z windykacją należności na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego; zapewniamy również wsparcie w zakresie mediacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem w postępowaniach polubownych,
  • prowadzeniu postępowań z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym ochrony dóbr osobistych w Internecie.

Klientów poszukujących kompleksowej i profesjonalnej pomocy zachęcamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps