Zaznacz stronę

Reprezentacja w sprawach sądowych wynikających z umów cywilnoprawnych

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube reprezentuje Klientów w sprawach sądowych wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych. Naszych Klientów reprezentujemy jako powodów, pozwanych i uczestników postępowań, świadcząc pomoc prawną w szerokim zakresie spraw związanych z prawem cywilnym i procedurą cywilną.

W ramach oferowanej pomocy prawnej reprezentujemy Klientów w sprawach m.in.:

  • dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia,
  • dotyczących czynów niedozwolonych,
  • o niewykonanie zobowiązań,
  • dotyczących potrąceń,
  • wynikających z podpisanych umów cywilnych.

Ze względu na złożony charakter umów cywilnoprawnych oraz ich skutki prawne reprezentacja Klienta w sprawach sądowych wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych wymaga bardzo dobrej znajomości wszystkich gałęzi prawa cywilnego. Nasz Zespół zajmuje się obsługą prawną i reprezentacją procesową Klientów w całym szeregu postępowań cywilnoprawnych, w szczególności w:

  • sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym oraz jego instytucjami (m.in.: zasiedzeniem, ochroną własności, podziałem majątku, ustaleniem służebności przesyłu i wielu innych),
  • sprawach związanych z windykacją należności na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego; zapewniamy również wsparcie w zakresie mediacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem w postępowaniach polubownych,
  • prowadzeniu postępowań z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym ochrony dóbr osobistych w Internecie.

Klientów poszukujących kompleksowej i profesjonalnej pomocy zachęcamy do kontaktu. Działamy na terenie Trójmiasta i okolic, oferując reprezentację procesową przed sądami właściwymi dla poszczególnych postępowań.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta
i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju