Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

przejdź niżej

Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej w polskim prawie wprowadziła ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994, która weszła w życie 1 stycznia 1995. Przepisy ustawy stanowią uszczegółowienie przepisów o współwłasności, które zawarte są w art. 195-221 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 6 ustawy ogół właścicieli lokali stanowiących odrębne nieruchomości, wchodzące w skład określonej nieruchomości obejmującej grunt i budynek, tworzy wspólnotę mieszkaniową.

Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, jednak jako ułomna osoba prawna ma zdolność do zaciągania zobowiązania, nabywania prawa, czy dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Wspólnota nie jest zakładana, lecz powstaje z mocy prawa. Co oznacza, że kupując lokal od właściciela budynku oraz po sporządzeniu aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej, nowy właściciel lokalu staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Skontaktuj się

Kancelaria prawna – obsługa wspólnot mieszkaniowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wspólnot mieszkaniowych zapewniamy kompleksową obsługę prawną wspólnot, w ramach której świadczymy usługi związane z:

  • windykacją należności z tytuły nieuiszczonych zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania i zarządu częścią wspólną nieruchomości,
  • realizacją roszczenia wspólnoty mieszkaniowej o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości,
  • reprezentowaniem wspólnoty mieszkaniowej we wszelkiego rodzaju sprawach sądowych,
  • opiniowaniem, sporządzaniem i negocjowaniem umów zawieranych przez wspólnotę,
  • tworzeniem i opiniowaniem projektów uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
  • pomoc prawną we wszelkiego rodzaju kwestiach wymagających podjęcia kroków prawnych w imieniu reprezentowanej wspólnoty mieszkaniowej.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Klientów zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych zachęcamy do kontaktu. Współpracujemy ze wspólnotami mieszkaniowymi niezależnie od ich wielkości oraz specyfiki objętej zarządem nieruchomości. Gwarantujemy wysoką jakość obsługi prawnej prawa administracyjnego z możliwością elastycznego dopasowania usług do Państwa bieżących potrzeb.

Cyklicznie organizujemy również wykłady i prelekcje w ramach cyklu Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps