Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy.

W związku z aktualną sytuacją wywołaną działaniami wojennymi Federacji Rosyjskiej wymierzonymi w Ukrainę w najbliższym czasie prawnicy Naszej Kancelarii udzielać będą nieodpłatnej pomocy prawnej  obywatelom Ukrainy dotkniętym działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

Samorząd adwokacki stanowczo potępił agresję militarną Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz zaapelował do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich właściwych oraz solidarnych ze wspólnotą międzynarodową działań mających na celu przerwanie agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz zmierzających do niezwłocznego zakończenia konfliktu zbrojonego. Stanowisko takie wyrażono w uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 24 lutego 2022 roku.

W celu umówienia terminu wizyty w Kancelarii prosimy o kontakt telefoniczny lub na adres e-mail.