Trybunał Konstytucyjny 18 października 2023 r. uznał, że opodatkowanie miejsca garażowego, które posiada odrębną księgę wieczystą w blokach, przy zastosowaniu stawki wyższej niż garażu bez odrębnej własności jest niezgodne z konstytucją. Posiadanie miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, stanowi nierozłączny element mieszkania i tylko z tego względu, nie może stosowana być wyższa stawka podatkowa.

ZMIANY ODCZUJE KAŻDY Z NAS

Orzeczenie Trybunału jest poglądem sprzecznym z dotychczasowym stanowiskiem sądów administracyjnych, które wskazywały, że można różnicować stawkę podatku od nieruchomości, z uwagi na jego przeznaczenie. 

Zgodnie z twierdzeniami Trybunału Konstytucyjnego, niekonstytucyjne jest rozumienie tych przepisów, które pozwalają uznać garaż znajdujący się w budynku mieszkalnych,  posiadający oddzielną księgę wieczystą, za część budynku o charakterze odmiennym niż mieszkalny.

Zostało tym samym podkreślone, że dotychczas najniższą stawką podatku obejmowano nieruchomości przeznaczone do celów mieszkalnych, wraz z  miejscami garażowymi, jeżeli były one przynależne do lokalu mieszkalnego. Po macoszemu, traktowano miejsca garażowe, które miały inną formę własności. Dysproporcja w stawce podatkowej, zainteresowała Trybunał Konstytucyjny, który zdecydował się zbadać konstytucyjność przepisów. 

Z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego nie istnieją podstawy prawne, aby garaże w budynkach wielomieszkaniowych były traktowane jako kategoria niejednolita. Oznacza to, że podatnicy podatku od nieruchomości będący właścicielami takich miejsc powinni być w świetle prawa traktowani tak samo – można było usłyszeć z ust sędziego orzekającego w sprawie. 

Niekonstytucyjne przepisy mają przestać obowiązywać od 01 stycznia 2025 r. Pierwsze decyzje będą dostarczane do osób fizycznych w pierwszym kwartale 2025 r. wówczas będzie można realnie odczuć zmianę obniżki stawki podatku.