Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

W poprzednim artykule opisywaliśmy zagadnienia związane z czynnościami niezbędnymi do podjęcia w celu odrzucenia spadku i uniknięcia odziedziczenia długów spadkowych. Opisywane odrzucenie spadku wywołuje określone skutki prawne. Spadkobierca, który spadek skutecznie odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe. Wówczas do dziedziczenia dochodzą zstępni odrzucającego spadek.

Małoletni spadkobierca.

Zdarzyć się może, że potencjalnym spadkobiercą (często właśnie na skutek odrzucenia spadku) jest osoba małoletnia. Chcąc uchronić dziecko przed odziedziczeniem długów, należy w imieniu małoletniego, odrzucić spadek. Sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana niż ma to miejsce w przypadku osoby dorosłej.

Spadek w imieniu małoletniego muszą odrzucić jego przedstawiciele ustawowi (najczęściej będą to rodzice). Zanim jednak możliwe będzie złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka, niezbędnym będzie uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na taką czynność prawną. Złożenie przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku jest bowiem czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Co należy zrobić, aby odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Należy wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Do wniosku należy załączyć akt zgonu spadkodawcy, akty stanu cywilnego potwierdzające fakt dziedziczenia przez małoletniego, a w przypadku, gdy dziedziczenie następuje ze względu na odrzucenie spadku przez rodzica dziecka, również dokument potwierdzający odrzucenie spadku. We wniosku należy wskazać powody, dla których chcemy odrzucić spadek w imieniu dziecka. W przypadku, gdy powodem są długi spadkodawcy wystarczające będzie złożenie dokumentów potwierdzających występowanie zadłużenia. Co jeśli nie mamy dokumentów? Możemy wówczas skorzystać z innych dowodów np. przesłuchać świadków. Warto pamiętać, że dowodem w sprawie jest również przesłuchanie samego wnioskodawcy.

Sąd opiekuńczy, rozpoznając wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku, musi rozważyć, czy planowana czynność prawna ma na celu ochronę praw dziecka oraz czy jest dla niego korzystna i czy nie zostanie dokonana z pokrzywdzeniem interesów małoletniego.

Zgoda sądu na odrzucenie spadku.

Co powinniśmy zrobić w dalszej kolejności? Po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wyrażenia zgody występujemy do Sądu o doręczenie odpisu tegoż postanowienia ze stwierdzeniem jego prawomocności. Co ważne – odpisu takiego sąd nie doręczy Nam bez naszego wniosku. Następnie dysponując już takim orzeczeniem możemy udać się do kancelarii notarialnej celem umówienia wizyty u notariusza i odrzucenia spadku przez małoletniego. Jeśli zdecydujemy się odrzucić spadek przed sądem, to również będziemy zobowiązani do okazania prawomocnego postanowienia zezwalającego na dokonanie tej czynności prawnej w imieniu małoletniego.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka? Nie wiesz jakie dokumenty przedłożyć sądowi? Zapraszamy do kontaktu! Pomożemy w załatwieniu wszystkich formalności.