Po dokonanej analizie akt postępowania stwierdziliśmy, że prokuratura zaniedbała szereg istotnych czynności niezbędnych do osiągnięcia korzystnego wyniku dla naszego Klienta. Złożyliśmy zatem skargę na decyzję organów ścigania, które umorzyły postępowanie karne, a następnie sporządziliśmy środek odwoławczy od tego rozstrzygnięcia.

W środku odwoławczym wskazaliśmy na błędy postępowania przygotowawczego oraz na możliwe do podjęcia czynności procesowe, które zostały zaniechane przez prokuraturę.

Sąd Rejonowy w Kwidzynie całkowicie poparł naszą argumentację, uchylając niekorzystne dla naszego Klienta rozstrzygnięcie sprawy. Sąd stwierdził, że decyzja o umorzeniu postępowania była przedwczesna w świetle podniesionych zarzutów i nakazał dalsze prowadzenie czynności procesowych.

Klienta w tym postępowaniu reprezentował adw. Bartosz Grube.