Cyberszpiegostwo to jedna z najczęstszych metod prowadzenia szpiegostwa gospodarczego. Ma ono kilka cech, dzięki którym może być kuszącą możliwością:

 • trudno je wykryć,
 • jego koszty są stosunkowo niskie,
 • tempo przeprowadzanych akcji jest szybkie,
 • nie trzeba być fizycznie obecnym w atakowanym przedsiębiorstwie,
 • wymiar sprawiedliwości często ma problemy ze ściganiem sprawców.

Te czynniki sprawiają, że szpiedzy specjalizujący się w takiej działalności czują się bezkarnie, a poszkodowani najczęściej skupiają się na niwelowaniu spraw – nie na zabezpieczaniu się przed atakiem.

Nieuprawniony dostęp do informacji może być przestępstwem. Zachowaniem podlegającym karze jest między innymi:

 • otwarcie zamkniętego pisma,
 • podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej,
 • przełamanie albo ominięcie elektronicznego, magnetycznego, informatycznego lub innego zabezpieczenia informacji.

Inne czynności, które mogą łamać prawo to:

 • uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do całości lub części systemu informatycznego,
 • korzystanie z podsłuchów wszelkiej maści – w tym z oprogramowania,
 • ujawnienie tajemnicy handlowej, albo przekazanie jej osobie 3.

Przepisy sprawiają, że z jednej strony zapobiega się naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, zaś z drugiej chronią przed skutkami szpiegostwa gospodarczego.

Wywiad gospodarczy a szpiegostwo gospodarcze

Wywiad a szpiegostwo stanowią 2 różne pojęcia. Mimo tego, że chodzi w nich obu o pozyskanie informacji o konkurencji, to znacznie różnią się metodami i podejściem. Pierwsze z nich zakłada korzystanie z legalnych i jawnych źródeł. Znaczy to, że dane zdobyte w taki sposób są legalne. Dzięki temu to działanie znajduje się w granicach prawa – w przeciwieństwie do szpiegostwa gospodarczego.

Bartosz Grube – adwokat, Kancelaria GRUBE