Czy to koniec z możliwością odmowy przyjęcia mandatu?

Prawo i Sprawiedliwość złożyło poselski projekt ustawy nowelizującej kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. W aktualnym brzmieniu art. 97 § 2 k. p. w. stanowi, iż sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. W następstwie odmowy przyjęcia mandatu...

Zakaz przemieszczania w noc sylwestrową – czy prawnie skuteczny ?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 21 grudnia 2020 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W § 26 tegoż...