Wysokość opłaty od wniosku o obniżenie opłat egzekucyjnych.

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15{8a5f3a7612eae1b7f4f8bee1589f61cd6959b72265f962c85bf0b96cded43e19} wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż...

Koszty prywatnego leczenia, a odszkodowanie z OC sprawcy

Dnia 19 maja 2016 roku Sąd Najwyższy rozstrzygał czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie...