Pracownicy likwidowanego sklepu Auchan w Kielcach postanowili zająć towar i sprzedać go po niższej cenie. Swoje działania motywowali zaległościami w wypłacie wynagrodzeń.

Głos w tej sprawie zabrała adw. Sylwia Angielska, która w komentarzu dla portalu Gazeta.pl zauważa:

“Zajęcie mienia pracodawcy dla zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń nie jest najlepszym pomysłem, bowiem zachowania te mogą wypełniać znamiona przestępstwa kradzieży.”

Prawniczka wskazuje, że w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, pracownik może wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet niewypłaconych wynagrodzeń, jeśli pozostaje w stosunku pracy.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.