Od czerwca banki i instytucje kredytowe będą miały obowiązek weryfikowania, czy numer PESEL nie został zastrzeżony.

Zgodnie z nową ustawą instytucje finansowe będą musiały sprawdzać numer PESEL przy m.in. otwieraniu rachunku bankowego, udzieleniu kredytu, pożyczki, czy leasingu. Dotyczy to także niebankowych instytucji pożyczkowych, notariuszy, a nawet operatorów telekomunikacyjnych. W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL, podmioty te będą zobowiązane odmówić wykonania czynności.

Bartosz Grube w komentarzu dla Dziennik Gazeta Prawna ocenia, że takie działanie stanowi realne zabezpieczenie przed wykorzystywaniem skradzionej tożsamości dla zaciągania zobowiązań:

Chociaż weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL przy udzielaniu kredytu lub pożyczki będzie dotyczyła wyłącznie podmiotów objętych regulacją ustawową, to sprawne funkcjonowanie tego mechanizmu z pewnością przyczyni się do znacznego spadku liczby przypadków wykorzystania skradzionych danych do wyrządzenia szkód majątkowych.”

Adwokat w swojej wypowiedzi dodaje także:

Wprowadzone przepisy nie rozwiązują jednak kompleksowo problematyki związanej z kradzieżą tożsamości, gdyż ta często przybiera również postać wyrządzenia szkody wizerunkowej lub osobistej.”

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.