Umowa wyłączająca uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności, a sytuacja prawna wierzycieli.

Artykuły