Świętojańska 38/9, 81-372 Gdynia

Orzeczenie zakazu kontaktowania się i zbliżania w przypadku popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy.

Artykuły