Orzeczenie zakazu kontaktowania się i zbliżania w przypadku popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy.

Artykuły