Prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym.

Artykuły