Czy to koniec z możliwością odmowy przyjęcia mandatu?

Artykuły