Europejski Trybunał Praw Człowieka: Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Artykuły