Dobrowolne poddanie się karze pod nieobecność oskarżyciela publicznego.

Artykuły