Świętojańska 38/9, 81-372 Gdynia

Bezskuteczna egzekucja na podstawie BTE nie przerywa biegu przedawnienia w przypadku przelewu wierzytelności

Artykuły