Zaznacz stronę

artykuly Artykuły prawne

Czy to koniec z możliwością odmowy przyjęcia mandatu?

Prawo i Sprawiedliwość złożyło poselski projekt ustawy nowelizującej kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. W aktualnym brzmieniu art. 97 § 2 k. p. w. stanowi, iż sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. W następstwie odmowy przyjęcia mandatu...

czytaj dalej

Koszty prywatnego leczenia, a odszkodowanie z OC sprawcy

Dnia 19 maja 2016 roku Sąd Najwyższy rozstrzygał czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie...

czytaj dalej