8 czerwca 2024 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Koszalinie odbył się II etap Środowiskowego Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich. Wzięli w nim udział najlepsi mówcy reprezentujący Izby Adwokackie w Bydgoszczy, Olsztynie, Gdańsku oraz Toruniu.

Zwycięzcą konkursu oraz laureatem Nagrody Dziekana i Nagrody Publiczności został Marek Ramczykowski — aplikant adwokacki reprezentujący naszą kancelarię! 

Serdecznie gratulujemy i życzymy zwycięstwa w nadchodzącym finale!

Marek Ramczykowski w 2023 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, osiągając tytuł najlepszego absolwenta. Wielokrotnie nagradzany Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. Podczas studiów angażował się w życie uczelni, będąc członkiem Samorządu Studentów oraz koordynatorem sekcji prawa administracyjnego w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

W Kancelarii Grube Pan Marek odpowiada za obsługę klientów indywidualnych i biznesowych. Zakres spraw, jakie prowadzi, obejmuje szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo karne. Zajmuje się również sporządzaniem oraz opiniowaniem umów gospodarczych. Więcej informacji TUTAJ.